PADI Tec

Teknisk Dykning är en "extrem" sport, som tar erfarna och kvalificerade dykare mycket djupare än i vanlig rekreations dykning. Teknisk dykning utmärker sig genom att ha högre krav på både utrustning och utbildning för att hantera de ytterligare risker denna typ av dykning innebär. Teknisk dykning är inte för alla, och inte heller något alla måste genomföra eller sträva efter. Däremot öppnar sig många nya spännande möjligheter för de som väljer att ta den tid det krävs att på ett korrekt och säkert sätt vidareutbilda sig inom den tekniska dyk "grenen".

Vad är teknisk dykning?

Teknisk dykning definieras som dykning annan än konventionell, kommersiell, eller militär dykning som tar dykare utanför fritids dykningens gränser. Det är vidare definierat och omfattar en eller fler av följande:

 • Dykning djupare än 40M.
 • Dykning som kräver dekompressionsstop.
 • Dykning i "overhead" miljö med mer än 40 linjära meter från ytan.
 • Accelererad dekompression och eller användning av varierande gasblandningar under dyket.

I teknisk dykning är ytan otillgänglig i en nödsituation, tekniska dykare använder omfattande metoder, tekniker och utbildning för att hantera den ökade risken. Trots detta har teknisk dykning en högre potentiell risk och kortare kritiska kedjor för att det ska gå fel, än vanlig rekreations dykning.

Hur länge har teknisk dykning funnits?

De flesta människor håller med om att grottdykning är en form av teknisk dykning. Grottdykning utvecklades i slutet på 1960-1970 talet. I början av 1990-talet började flera grupper av dykare från hela världen experimentera med tekniker för djupdykning (utöver rekreations gränser) för att utforska grottor och vrak. Detta samfund lade grunden till det vi idag kallar "teknisk dykning" eller kort och gott techdykning. Publikationen AquaCorps (inte längre i tryck) var en av de tidskrifter som vände sig till denna typ av dykare. Sedan dess har den tekniska dykningen fortsatt att utvecklas i både omfattning och tekniker.

Varför skulle jag vilja vara en Tech dykare?

Tekniska dykning medför inte bara utökade risker, utan även betydligt mer ansträngning, disciplin samt utrustning. Den tekniska dykningen är inte för alla, och du skulle kunna spendera en livstid med att vara en rekreations dykare utan att göra ett enda "tech" dyk.

Med detta sagt, finns det dock vissa människor som vill besöka ställen där relativt få dykare varit tidigare. Många spektakulära orörda vrak ligger på djup långt under 40M. Djupa rev har organismer du inte kan hitta i grundare vatten. Vissa människor vill njuta av den utmaningen och fokus som tekniska dykning kräver. Andra älskar att vara involverade i den senaste tekniken, samt vara med att föra tekniken framåt. Dessa skäl, utan att enbart sätt en begränsning där, gör den tekniska dykningen väldigt givande.

 • Tec 40

  Tec 40, första delkursen av PADI Tec Diver kursen är en begränsad, entry-level teknisk dyk kurs som överbryggar klyftan mellan rekreationsdykning och teknisk djup dekompressions dykning.

  Kommande kurser

  Ring för mer information!

 • Tec 45

  Certifierade Tec 45 dykare är kvalificerade att utföra multistop dekopressions dykning med användandet av EANx samt syrgas för accelererad dekompression. 

  Kommande kurser

  Ring för mer information!

 • Tec 50

  Certifierade Tec 50 dykare är kvalificerade att genomföra multistop dekompressions dyk med luft, EANx samt syrgas med upp till två gaser för accelererad dekompression. 

  Kommande kurser

  Ring för mer information!

 • Tec Deep Kombo

  PADI Tec Diver combo kursen är helt enkelt en sammanslagning av de tre delkurserna Tec 40, Tec 45, Tec 50.

  Kommande kurser

  Ring för mer information!

Alla kursstarter

Ring för mer information!

Boka