Padi Advanced Freediver

Denna kurs tar vid där Freediver slutar.

Uppnå bättre timing och djup statisk apnèa med Padi advanced freediver kursen.
Kursen är utformad för att hjälpa dig förbättra dina tekniker och nå nya nivåer.

Vi går vidare med streching och andhållningstekniker så du kan nå kurskravet med 2,5 minuter andhållning och 50 meter dynamisk apnea.
Målet är att nå ett djup av 20 meter utomhus med konstant vikt.

Räddningstekniker ingår även denna kurs så du kan träna på dessa.

Pris 2500 kr 

Kursstarter för Padi Advanced Freediver

Ring för mer information!

Boka